Poprawiaj.

Nie ma nieosiągalnych celów. Są tylko niewłaściwe metody ich realizacji.

Optymalizacja jest na stałe wpisana w pracę menedżerów. Za pomocą testów wprowadzonych do Callme jako obowiązkowe i nieustanne, menedżerowie kontrolują wiedzę promotorów. Dlatego mogą stawiać im wymagania i sprawdzać postępy. Dzięki temu promotorzy nie muszą skupiać się na argumencie cen. Mogą zacząć sprzedawać przez opowiadanie historii o marce i jej wartościach. To zawsze oznacza większą lojalność klientów i wyższą rentowność.

Testy wiedzy są tworzone według najbardziej skutecznych dla handlu założeń. Wymuszając ich częstą powtarzalność oraz obligatoryjność promotorzy zyskują wiedzę o niespotykanym w branży wysokim poziomie. System pozwala na dopasowanie charakterystyki testów do danej marki oraz lokalizacji w jakich operują. Treść testów jest tworzona przez najlepszych na rynku sprzedawców.